ढोकळा

डाळीच्या पिठाचा किंवा बेसनाचा वापर मराठी जेवणात तर मुबलक प्रमाणात होतोच पण गुजराती लोकही बेसनाचा मुबलक वापर करतात. पिठलं हा मूळ गुजराती पदार्थ आहे असा

उंधियो

प्रत्येक प्रांतात एक तरी पारंपरिक मिश्र भाजी केली जाते. म्हणजे बघा ना, आपली भोगीची भाजी असते, दक्षिणेत अवियल केलं जातं, तर गुजरातेत उंधियो. शिवाय आपल्याकडे