गोपाळकाला किंवा दहीकाला

गोकुळाष्टमीच्या दुस-या दिवशी मुंबईत अर्थातच दहीहंडीची धूम असते. बाकीच्या गावांमधेही दहीहंडी होते पण तिचं मुंबईइतकं प्रस्थ कुठेच नसतं. श्रावणात मला माझ्या मूळ गावाची बीडची खूप आठवण येते. माझी आजी गोकुळाष्टमीच्या दिवशी मोठ्या पाटावर ओल्या चिकणमातीनं गोकुळ उभं करायची. अर्थातच आम्ही तिच्या हाताखाली असायचोच. मोठ्या पाटाला आधी मातीचं कुंपण करायचं. मग त्यात वसुदेवाची कृष्णाला नदी पारContinue reading “गोपाळकाला किंवा दहीकाला”