फरसबी गाजराची भाजी

रोज भाजी काय करायची हा प्रश्न प्रत्येक गृहिणीसमोर आ वासून उभा असतो. मला तर वाटतं की, प्रत्यक्ष पदार्थ करण्यापेक्षा त्याचा विचार करण्यातच जास्त वेळ जातो. म्हणून आज-काल कधीकधी माझ्या मनात येतं की, एकदाच काय तो विचार करावा आणि आठवड्याचा मेन्यू लिहून ठेवावा. म्हणजे सकाळचं जेवण झालं की रात्री जेवायला काय करायचं आणि रात्रीचं जेवण झालंContinue reading “फरसबी गाजराची भाजी”