भरली भेंडी

भेंडीची भाजी आवडत नाही असं लहान मूल बहुधा नसतंच. मुलांना नुसती परतलेली साधी भेंडीची भाजी जास्त आवडते. भरलेली भेंडी, चिंचगुळातली भेंडी, ताकातली भेंडी, तळलेली राजस्थानी भेंडी असे… Read more “भरली भेंडी”