भरली भेंडी

भेंडीची भाजी आवडत नाही असं लहान मूल बहुधा नसतंच. मुलांना नुसती परतलेली साधी भेंडीची भाजी जास्त आवडते. भरलेली भेंडी, चिंचगुळातली भेंडी, ताकातली भेंडी, तळलेली राजस्थानी भेंडी असे भेंडीच्या भाजीचे किती तरी प्रकार होत असतात. काही लोक उपासालाही भेंडीची भाजी खातात. उपासाला खाल्ले जाणारे बहुतेक सगळे पदार्थ जसे मूळचे परदेशी आहेत तसंच भेंडीचंही आहे. भेंडी मूळचीContinue reading “भरली भेंडी”