उकडीचे मोदक

तळलेल्या मोदकांची रेसिपी शेअर केल्यावर ब-याच जणांनी उकडीच्या मोदकांची रेसिपी शेअर करायची विनंती केली. आता खरी गोष्ट अशी की, मी स्वतः कधीच उकडीचे मोदक केले नव्हते. पण मग या निमित्तानं मीही उकडीचे मोदक करून बघायचे ठरवलं. तसे मी आज ते केले. अजून खाल्ले नाहीत, पण बरे झाले असावेत! माझ्या घरी मला मदत करणारी माझी मदतनीसContinue reading “उकडीचे मोदक”

तळलेले मोदक

आज गणेश चतुर्थी, आज घरोघरी गोड पदार्थ म्हणून अर्थातच मोदक केले जातात. कोकणात तसंच पश्चिम महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी उकडीचे मोदक केले जातात तर मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश या भागांमधे बहुतेक लोक तळलेले मोदक करतात. आता जरी नारळ सगळीकडे सर्रास मिळत असले तरी ज्या ज्या भागात नारळ पिकत नाहीत त्या भागांमधे पूर्वीपासून सुक्या सारणाचे, म्हणजे सुकं खोबरंContinue reading “तळलेले मोदक”