वांगी भात आणि वांग्याचे काप

पुलाव, सांबार-भात, दही-भात, मसालेभात, बिर्याणी! भात आणि भाताचे प्रकार! भाताला भारतीय खाद्यसंस्कृतीमधे अनन्यसाधारण महत्व आहे. भारतातल्या कुठल्याही राज्यात जा, त्या त्या राज्याची भाताची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी पाककृती आहेच. अगदी महाराष्ट्रीय जेवणाचंच बघा नं, वरण भातानं जेवणाची सुरूवात होते तर दही भातानं अखेर. भातांच्या अशाच अनेक प्रकारांच्या पाककृती मी माझ्या या पेजवर शेअर करणार आहेच. शिवाय आताContinue reading “वांगी भात आणि वांग्याचे काप”