कैरीचं पारंपरिक पन्हं आणि पुदिना पन्हं

बेमोसमी पाऊस मधूनच हूल देत असला तरी उन्हाळा चांगलाच तापलाय हेही खरं. त्यामुळे आता दुपारच्या चहाऐवजी त्यावेळेला गारेगार कलिंगड (टरबूज) चिरून खावंसं किंवा लिंबू सरबत किंवा कैरीचं पन्हं घ्यावंसं वाटायला लागलंय. मी लहान असताना जेव्हा बीडला राहात होते तेव्हा आमच्याकडे मागच्या अंगणात आंघोळीचं पाणी तापवायला एक चूल होती. सकाळी आंघोळी आटोपल्या की आजी त्या चुलीच्याContinue reading “कैरीचं पारंपरिक पन्हं आणि पुदिना पन्हं”