मटन मसाल्यातली वांग्याची भाजी

माझं माहेर देशस्थ. त्यामुळे घरी एक विशिष्ट प्रकारचा स्वयंपाक होतो. शिवाय माझी आजी मुंबई-नाशिकमधे राहिलेली.  त्यामुळे माझ्या माहेरी टिपीकल ब्राह्मणी, गोडसर स्वयंपाक होतो. माझी आई अंबेजोगाईची. तिला झणझणीत तिखट खाणं आवडतं. पण बाबांना तिखट चालत नाही आणि आजी-आजोबांनाही तिखट चालायचं नाही. त्यामुळे आई बिचारी ठेचा किंवा भुरक्याबरोबर जेवायची. मला स्वतःलाही तिखट पदार्थ विशेष प्रिय आहेत.Continue reading “मटन मसाल्यातली वांग्याची भाजी”