पनीर-सिमला मिरची झटपट भाजी

हॅलो, ब-याच दिवसांत आपल्यात काहीच गप्पा झाल्या नाहीयेत. आधी तर सॉरी, कारण दिवाळी अंकाच्या कामामुळे मला माझ्या या आवडत्या पेजकडे लक्ष द्यायला वेळ झाला नाही म्हणून तुमच्याशीही गप्पा झालेल्या नाहीत. म्हणजे तुमचा जर असा समज असेल की, या काळात मी स्वयंपाकच केलेला नाही तर तसं नाहीये! मी रोजचा स्वयंपाक करत होतेच. पण तो घाईघाईत उरकतContinue reading “पनीर-सिमला मिरची झटपट भाजी”